Tuesday, February 19, 2008

Confirmation from R.S.C.E. - Ahad's Ch Title.Magistére Ahad .
Confirmed " Campeon en Espana de Belleza "
Real Sociedad Canina de Espana.

No comments: