Wednesday, June 30, 2010

St.Hansormer !

St.Hans ormer... as we call them in Norway.
Last night they was forming a procession in our garden.


1 comment:

Lotta said...

Artig!!! De husker jeg fra øya, vi var alltid ute og så etter dem på kvelden da dte var blitt ordnelig mørkt, og dte var gjerne en stund etter St.Hans, nærmere august...